4 Comments

Mong lúc nào đó em sẽ tuyển được bạn editor về làm cho mình huhu :(((

Expand full comment
author

Hehe tự mình cần phải phát triển, rồi sẽ đến một lúc cảm thấy cần thôi :P

Expand full comment

Hôm qua em thấy newfeed hiện ảnh ông anh cùng các bạn trong Nam, xem xong thì nhận được dòng comment này đấy anh =)))

Expand full comment

Cảm ơn Hà Minh đã truyền động lực và cảm hứng đến với mình. Mình cũng tầm tuổi bạn và bây giờ mới bắt đầu tìm hiểu về nghề "viết" này, mình đang chập chững những bước đi đầu và nhờ có những bài này mà mình dần tìm ra được thêm định hướng trong công việc mình. Cảm ơn bạn!

Expand full comment