4 Comments

Mong lúc nào đó em sẽ tuyển được bạn editor về làm cho mình huhu :(((

Expand full comment

Cảm ơn Hà Minh đã truyền động lực và cảm hứng đến với mình. Mình cũng tầm tuổi bạn và bây giờ mới bắt đầu tìm hiểu về nghề "viết" này, mình đang chập chững những bước đi đầu và nhờ có những bài này mà mình dần tìm ra được thêm định hướng trong công việc mình. Cảm ơn bạn!

Expand full comment